Paralaksa tła

Poznaj wszystkie waluty świata i ich historię!

Znajdują się na kontach bankowych, w portfelach i w skarbcach. To ogólnie dopuszczalne sposoby wymiany, przy pomocy jakich rzeczywiste jest realizowanie płatności za udzielone dobra albo zobowiązania.

Mowa o pieniądzach, bez jakich nie potrafiło odpowiednio działać żadne społeczeństwo. To one tworzą grunt takich dziedzin jak gospodarka, bankowość bądź księgowość.

Wymieniaj waluty online na Dobrykantor.pl/kantor-internetowy.html

21. Krótka historia pieniądza

W okresach kształtowania się pierwotnych kultur, w jakich jeszcze nie istniał pieniądz w rzeczywistej formie sposobu pieniężnego, głównym środkiem pozyskiwania dóbr był barter. Jest to metoda handlu, w jakiej przedsiębiorcy wymieniali się nawzajem własnymi artykułami. Niestety metoda ta posiadała mnóstwo minusów, a najważniejszym był fakt, że nie zawsze taka zamiana produktami była sprawiedliwa dla dwóch stron, stąd z biegiem czasu został ustalony pierwszy spójny oraz trwały środek płatności. Z początku były to metale nieszlachetne takie jak brąz, miedź bądź żelazo, jakie potem zmieniono srebrem i złotem. Jednakże dla handlowców, jacy przebywali tysiące kilometrów, były one w dalszym ciągu problematyczne, a dzielenie ich na drobniejsze elementy było wyjątkowo skomplikowane.

Pierwsza moneta

Potrzeba jest matką wynalazków. To oczywiście ona wymusiła antycznych przedsiębiorców to przygotowania pierwszych monet, jakie rozpoczęły historię pieniądza. Najdawniejsze archeologiczne odkrycie monety datuje się na VII wiek p.n.e. To płytka elektrum, więc zespolonego stopu srebra oraz złota odnaleziona w świątyni Artemidy. Zawierała znak efeskiego jubilera. Monety zostały ekspresowo upowszechnione poprzez Fenicjan, jacy opanowali wytop oraz produkcję artykułów z brązu na dużą skalę.